Firststop

Menu

nieuws

STAAT BANDEN NOG ALTIJD ZORGWEKKEND

Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, heeft het onderzoek van oktober 2012 naar de staat van personenwagenbanden in Nederland in juni 2013 herhaald. De resultaten zijn nog steeds verontrustend.

In oktober 2012 heeft VACO een onderzoek gedaan naar de staat van personenwagenbanden in Nederland. De resultaten waren verontrustend en een nieuw onderzoek moest aangeven of er verandering is gekomen in deze situatie. “De status van de personenwagenbanden blijkt min of meer gelijk te zijn gebleven”, vertelt Edwin Brinksma, Branchemanager bij Vereniging VACO. “Op sommige punten is wel enige vooruitgang te constateren, maar op andere punten is de situatie weer verslechterd.”

Resultaten
Uit de representatieve steekproef onder 1.500 voertuigen blijkt dat 41% van de personenwagens ten minste één band heeft met een onregelmatigheidsslijtage of een vorm van schade; hetzelfde als eind 2012. Bij 9% van de voertuigen zijn een of meer banden zo slecht, dat ze de veiligheid van de bestuurder en de andere weggebruikers in gevaar brengen. Eind vorig jaar was dat nog 10%. 

Brinksma: Het is mooi dat dit percentage iets is gedaald, maar in absolute zin zijn er nog steeds 730.000 personenwagens die een gevaar zijn op de weg. Dat is beslist te veel. Er moet echt iets gebeuren om de verkeersveiligheid zeker te stellen.”

Bandenschades
22% van de onderzochte personenwagens rijdt met minimaal één band met een bepaalde schade. Het gaat dan voornamelijk om een geschuurde zijwand doordat ergens tegenaan is gereden en om andere beschadigingen in de zijwand van de band of van het wiel. Ook zijn vervormingen geconstateerd, beschadigingen als gevolg van rijden op een lege band, beschadigingen door foute montage en perforaties en sneeën in het loopvlak. In november 2012 was dit bij 25% van de personenwagens het geval, dus ook hier is een kleine verbetering zichtbaar. Het gaat echter wel nog steeds om bijna 1,8 miljoen auto‟s met ten minste één beschadigde band.

Onregelmatige slijtage
Voorts blijkt uit het onderzoek dat bij bijna 10% van de personenwagens minimaal één band een onregelmatig slijtagepatroon vertoont. Dat was 8,1%. Het gaat hier dan vooral om slijtage in het midden van het loopvlak of aan een of beide schouders. “Zulke slijtages vertellen dat iets niet in orde is”, legt Brinksma uit. “Het kan zijn dat met onderspanning is gereden, maar ook dat de bestuurder een „te sportieve rijstijl‟ vertoont. Andere oorzaken zijn ook mogelijk. Denk aan onbalans in de bandwielcombinatie of technische mankementen, zoals versleten schokdempers, te veel speling op de wiellagers, of een niet correct werkende ABS. In veel gevallen zal ook blijken dat de auto moet worden uitgelijnd.”